Språkvetaralumner

Föreningen Språkvetaralumner är öppen för studenter som gått Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Föreningen startades hösten 2017.

Syftet med föreningen är att främja kontakt mellan tidigare studenter och nuvarande studenter på programmet och på så sätt stärka programidentiteten och arbetslivsanknytningen. Du som alumn är alltid välkommen att medverka i Språkvetarprogrammets arbetslivssseminarier eller bidra med ett tal vid programmets examenshögtid som hålls varje år i juni. Om du vill medverka i ett arbetslivsseminarium eller i examenshögtiden kan du skicka intresseanmälan till programsamordnaren.

Alumnenkät

Det pågår under 2017 en genomlysning av Språkvetarprogrammet. Hur du som alumn ser på programmet är viktigt för oss att veta. Vi är därför tacksamma om du vill besvara vår alumnenkät.

Bli medlem i Språkvetaralumner

Du registererar dig först som medlem i Uppsala universitets alumnnätverk. I din profil kan du därefter registrera dig för medlemskap i Språkvetaralumner genom 

  • Rubriken Medlemskap
  • Visa alla föreningar
  • Gruppen Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Språkvetaralumner

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med programsamordnare ska du kontakta spv@sprakvet.uu.se

Programsamordnare sedan 2016 är Lise Horneman Hansen, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 Uppsala, tel. + 46 18 471 12 81.