Språkvetenskapliga fakulteten

Språk och åldrande: Arbetsmaterial

Pågående inspelningar

För närvarande spelar vi in samtal mellan människor ur olika generationer som en del i projektet Språk och åldrande. Vi är intresserade av situationer såsom måltider, torghandel, cafébesök och besök hos frisören. Om du vill medverka i dessa inspelningar är du välkommen att kontakta Anna Lindström som är professor i språk och social interaktion vid Institutionen för lingvistik och filologi. Information om inspelningarna finner du här.

Documentary Care Corpus

Dokumentärkorpusen består av klipp som skildrar interaktioner mellan äldre patienter och vårdgivare från dokumentärer i Svensk mediedatabas. Av totalt 352 filmer har vi excerperat 239 vårdsituationer. Av dessa har 76 detaljtranskriberats och ett urval sekvenser har översatts till engelska.

Hemtjänstkorpus

Hemtjänstkorpusen består av möten mellan pensionärer och hemtjänstpersonal, inspelade mellan 1997 och 1998. Anna Lindström har filmat besök då vårdbiträden kommer till äldre personer i hemmet för att hjälpa till med praktiska hushållssysslor och personlig hygien. Vårdtagarna är kvinnor över 70 utan diagnosticerad senildemens eller kommunikationshämmande funktionshinder, samtliga boende hemma. Totalt utgörs materialet av 50 inspelade besök varav 34 är inspelade på video.