Språkvetenskapliga fakulteten

Språk och åldrande: Resurser

Oslo Communication in Healthcare Education and Research group (OCHER) är namnet på ett samarbete mellan en forskningsenehet vid Akershus Universitetssjukhus och Institutet för klinisk medicin vid Oslo universitet. Samarbetet har bland annat genererat en korpus med 497 samtal mellan läkare och patienter, insamlad mellan 2001 och 2008. OCHERs hemsida innehåller information om kommunikationsforskning inom vården.

The  Applied Research on Communication in Health Group (ARCH) är en multidisciplinär grupp vid University of Otago, Wellington. Gruppen har samlat och analyserat naturligt förekommande interaktioner mellan vårdpersonal och patienter sedan 2003. Denna data finns samlad i en sökbar korpus som fungerar som en resurs för forskning och utbildning om vårdkommunikation. ARCHs hemsida innehåller information om projekt och publikationer kopplade till denna korpus.