Humaniorastipendium till Elena Dahlberg

2018-03-26

Elena Dahlberg, postdoktor i latin, har tilldelats Humaniorastipendiet inom klassiska språk från Åke Wibergs stiftelse.

Humaniorastipendiet bekostar tre års forskning på heltid. Elena Dahlberg planerar att fortsätta sin forskning med receptionen av den antika litteraturen under den tidigmoderna perioden och den tidigmoderna akademins historia.

Elena Dahlberg är postdoktor i latin vid institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet.

Nyheter