Språkvetenskapliga fakulteten

40 miljoner till uppsalaforskning inom humaniora och samhällsvetenskap

2016-10-24

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har nu beslutat om 2016 års bidrag till forskning. Totalt har har över 300 miljoner kronor beviljats till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av dessa har Uppsala universitet fått drygt 40 miljoner kronor.

Totalt 42 projekt, 3 program, 7 projektstöd till forskningens infrastruktur och 15 ”RJ Sabbatical” har fått bidrag från RJ.

– Svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ett tillskott, och jag räknar med att flera av de projekt och program som vi nu stöder kommer att göra avtryck både inom akademien och i samhället i stort framöver, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

Uppsala universitets bidrag till Projekt:

Uppsala universitets bidrag till Infrastruktur för forskning:

Uppsala universitets bidrag till ”RJ sabbatical 3”:

Nyheter