Workshop: Att undervisa i och bedöma skrivande

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal VIII
  • Föreläsare: Debra Myhill, University of Exeter. Åsa Wengelin, Göteborgs universitet. Saga Bendegard och Anne Palmér, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Forskningsnätverket Språk och lärande och Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
  • Kontaktperson: Anne Palmér
  • Workshop

Workshoppen vänder sig till forskare och studerande vid Språkvetenskapliga fakulteten, särskilt studerande på ämneslärarprogrammet.

Arrangörer: Forskningsnätverket Språk och lärande och Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.