Inte fel utan inlärning

20 mars 2015

Föredrag på Grammatikdagen 2015 med åhörare och föredragshållare.

Det som förr ansågs vara grammatiska fel anses nu vara naturliga inlärningssteg vid andraspråksinlärning berättade lektor Maria Eklund Heinonen på Grammatikdagen.

Grammatiska "fel" när man lär sig ett språk är inte egentligen fel utan naturliga inlärningssteg. Det kunde man lära sig på Grammatikdagen 2015 när språkvetenskapliga fakulteten uppmärksammade Grammatikdagen med 8 korta föredrag.

Med underrubriken "Med grammatiken äger du språket. Med språket äger du världen" berättade 8 av fakultetens språkforskare om forskning inom grammatikens värld. 

Vi lyssnade på lektor Maria Eklund Heinonen, vid institutionen för nordiska språk, som berättade om den grammatiska utvecklingen hos andraspråksinlärare.

- Hur man ser på inlärningen har förändrats mycket över tid. På 50-talet var det viktigt att undvika fel. Man tänkte sig att felen lätt blir en ovana och att man lär sig andraspråket genom att höra och härma. Men idag vet vi att det bästa sättet att lära sig ett språk är i samspel med andra och att det bara är bra att använda modersmålet som resurs i inlärningen av ett andraspråk, berättade Maria Eklund Heinonen.

Forskningen vet idag att dom "fel" personer gör när dom lär sig ett nytt språk inte egentligen är fel utan naturliga inlärningssteg. "Felen" är tecken på att personen håller på att bygga upp ett system för att lära sig andraspråkets grammatik och undantag.

Maria Eklund Heinonen berättade om hur inlärningen av ett andraspråk sker i steg med svenska som exempel. Första steget är att skaffa sig ett ordförråd och några fasta uttryck. I nästa steg börjar du urskilja olika ordklasser och kan börja använda ändelser. I det tredje och fjärde steget kan du börja koppla ihop orden i fraser och satser, till exempel föra över pluralformen mellan de olika orden. I sista steget kan man överblicka hela meningar och skilja mellan huvudsatser och bisatser.

- Det handlar om att man lär sig i steg att automatisera de grammatiska reglerna så att det blir användbara när man talar. Du hinner ju inte använda grammatiska regler medvetet när du talar utan det måste ske med ryggmärgen. "Fel" som "skrivde" istället för "skrev" är alltså ett inlärningssteg när du har börjat applicera grammatiska regler men ännu inte lärt dig alla regler och undantag.

Se alla föredragen från Grammatikdagen.

Nyheter