Amerikansk runbluff avslöjad av runforskare Henrik Williams

17 juni 2015

Personporträtt på Henrik Williams framför en runsten.

Runforskaren Henrik Williams har avslöjat en amerikansk runbluff och samtidigt på Internet hittat en till stora delar påhittad databas över det fornbaltiska språket sudoviska.

En runinskrift i Arizona som har påståtts vara från 1100-talet är i själva verket ristad 1993. Tolkningen av runinskriften har varit omtvistad sedan den upptäcktes men nu är sanningen avslöjad av Henrik Williams, professor i nordiska språk.

Runinskriften hittades 2010 i en grotta i Arizonas bergsöken i USA men blev allmänt känd först ett par år senare när TV-serien America Unearthed ägnade ett avsnitt åt ristningen. Programledaren Scott Wollter påstod att han funnit bevis för att runorna är pre-columbianska och att en vän till honom hade tolkat texten som skulle vara skriven med fornengelska runor. Enligt den tolkningen skulle runtextens upphov kunna spåras till en person som vid namn Peter Hurech som levde i trakterna av engelska Staffordshire i slutet av 1100-talet.

Den tolkningen har självklart varit omdebatterad eftersom den skulle innebära att européer var i Arizona långt före Columbus landsteg i Amerika.

Germanska runor

Flera amatörforskare har redan konstaterat att runorna inte är fornengelska utan germanska. Men ingen har lyckats komma fram till vilket språk runorna är skrivna på och inte heller kunnat tyda texten.

Ett problem vid tolkningen av inskriften har varit en blixtformad runa som ingen har förstått hur den ska tolkas. Nyckeln till lösningen hittade Henrik Williams på Istabystenen - en svensk runsten från 600-talet. Då blev det klart att blixtrunan helt säkert ska tolkas som ett A.

Därefter kunde Henrik Williams få fram texten men på ett okänt språk. Genom sökningar på Internet fick han träffar på flera av orden på en hemsida med en databas med ord på sudoviska. Sudoviska är ett utdött språk som talades i Litauen och Polen fram till 1500-talet. Med hjälp av databasen kunde han översätta texten:

"Hej! Jag, den sudoviske, skriver runor. Pashka är mitt namn."

Databas med påhittade ord

Henrik Williams tyckte att det var märkligt att ett så litet känt språk skulle vara så väl dokumenterat bara av en enda, amerikansk amatörforskare. Med hjälp av Jenny Larsson, docent vid Stockholms universitet och expert på gammalbaltiska språk kom han fram till att databasen till stora delar var påhittad. Någon har alltså lagt upp en databas på Internet med påhittade sudoviska ord. Ord som sedan använts till runinskriften i Arizona.

– När jag insåg det tittade jag också på vem som gjort databasen och såg att han heter Joseph Pashka, samma namn som i runinskriften. När jag tog kontakt med honom berättade han att hade byggt upp databasen under en period när han var väldigt intresserad av runor och gamla språk.

Joseph Pashka berättade att han också kände till vem som ristade runorna omkring år 1993 men ville inte bekräfta att det var han själv.

– Det viktiga är att vi nu vet hur runorna kom till och att det skedde runt 1993.

 

Läs mer

 

Nyheter