Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till fyra uppsalaforskare

1 september 2015

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag ut Thuréus-prisen vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala. Fyra framstående uppsalaforskare får en prissumma på 100 000 kronor vardera.

Här är de fyra Thuréus-pristagarna:

  • Professor Håkan Rensmo, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, för hans framstående arbete inom energiforskningen, särskilt avseende solceller och batterier
  • Professor Lars Tranvik vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, för hans biogeokemiska forskning som gett en ny bild av kolets kretslopp via sjöar och vattendrag, och dess betydelse för i samband med klimatförändringar
  • Professor Joakim Nivre vid institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, för framstående studier i datorlingvistik, i synnerhet gällande dependensbaserad parsning
  • Professor Carolina Wählby vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, för hennes banbrytande utveckling av nya datoriserade bildanalysmetoder för användning inom livsvetenskaplig forskning och tillgängliggörande av dessa till forskare nationellt och internationellt genom stort fokus på kunskapsspridning


Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Nyheter